Skovens træer

Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer om og udfordres til at være nysgerrige i forhold til den natur, som omgiver dem, og især de træer, som findes langs Stensby Møllebæk stier. Langs Søskovstien findes eksempler på typisk dansk løv- og nåleskov. Løvtræerne er ask, ahorn, bøg og eg. Nåletræerne er…

Få eleverne til at indsamle fra jorden blade og kviste fra de forskellig træer som passeres på stien fra P-pladsen og hen til Søskovens balancebane. Her er et godt område at samles, og blade og kviste kan fint lægges frem og studeres på de opstillede balancebomme.

Lad eleverne artsbestemme det indsamlede materiale. Først opdel i hhv. løv og nåle-arter. Derefter efter hver enkelt art. Introducer artsnavnene og tal med eleverne om, hvad der kendetegner de forskellige træer, hvor høje træerne kan blive, hvordan man kan identificere deres alder (benyt evt. balancestubbene til at vise hvad årringe er), og hvad de forskellige træarter kan bruges til – fyringsbrænde, flis til varmeværk, møbler, skibe mv.

Tal med eleverne om, hvad der er deres ynglings træting hjemme og hvorfor. Denne øvelse kan også laves i små grupper, hvor eleverne interviewer hinanden eller, hvis der bringes papir med ud i skoven, for hinanden tegner deres ynglingsting, fremstillet i træ, og på baggrund af tegningen præsenterer samtalepartnerens ynglingsting for de øvrige elever.

Kontakt