Cookie & Persondata

Stensbygaard’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. DATAANSVARLIG

Stensbygaard laver hjemmesider, webshops og specialudviklede digitale løsninger herunder apps og integrationer til andre systemer. Alle løsninger bygges på Open Source-programmet WordPress. WordPress sikre en god brugerflade, men er samtidig et særdeles fleksibelt system, som vi kan udvikle specialløsninger ovenpå.

Vi holder til i Kalundborg, men har kunder i hele landet og vores kunder spænder fra enkeltpersoner og mindre virksomheder, der ønsker udarbejdelse af en hjemmeside eller webshop til større kunder som museer, teatre og uddannelser, der har brug for lidt mere avancerede løsninger, der skal specialudvikles.

Vi assisterer kunderne helt fra udarbejdelse af kravspecifikation, over design og udvikling til efterfølgende vedligehold.

Stensbygaard (benævnes herefter Stensbygaard) er dataansvarlig.

Stensbygaard s kontaktoplysninger er:

Stensbygaard
Stensbyvej 52
4773 Stensved

stensbygaard@stensbygaard.dk

Stensbygaard udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stensbygaard er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Stensbygaard leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Stensbygaard, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles Stensbygaard.

2. HVORDAN INDSAMLER STENSBYGAARD PERSONOPLYSNINGER?

Stensbygaard indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger stensbygaard.dk (f.eks. browsercookies).
 • Benytter /ncm-siden på dit website.
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Stensbygaards ydelser – f.eks. ved køb af et vedligeholdelsesabb.
 • I forbindelse med brug af Stensbygaards digitale ydelser – herunder vores support-formular og ACF-VC.
 • Ved tilmeldelse til Stensbygaards nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER STENSBYGAARD?

Stensbygaard indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Stensbygaards app’s og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Stensbygaard personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Stensbygaard mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Stensbygaard det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Stensbygaard i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

2. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Stensbygaard formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine projekter og køb af Stensbygaards ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser – herunder opdateringer.
 • Forbedring og udvikling af Stensbygaards serviceydelser.
 • Tilpasning af Stensbygaards kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Stensbygaard.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Stensbygaard baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Stensbygaard kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Stensbygaard behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Stensbygaard kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Stensbygaard forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Stensbygaards ydelser.

Oplyser du Stensbygaard om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Stensbygaard oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Stensbygaard behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Stensbygaard har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Stensbygaard har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Stensbygaard alle oplysninger, som Stensbygaard ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Stensbygaard efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Stensbygaard enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Stensbygaard, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Stensbygaard
Stensbyvej 52
4773 Stensved

eller stensbygaard@stensbygaard.dk

Stensbygaard vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Stensbygaard, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Stensbygaard kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS STENSBYGAARD

Når du søger en stilling hos Stensbygaard (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Stensbygaard i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Stensbygaard bruger oplysningerne til at vurdere, om Stensbygaard ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Stensbygaards kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Stensbygaard har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Stensbygaard beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. SLETNING AF DATA

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Stensbygaard beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Stensbygaard har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Stensbygaard løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Stensbygaard underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Stensbygaards sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Stensbygaards interne systemer benytter Stensbygaard sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Stensbygaard har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Stensbygaard sletter dine personoplysninger, når Stensbygaard efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Stensbygaards behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Stensbygaard
Stensbyvej 52
4773 Stensved

stensbygaard@stensbygaard.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Stensbygaards hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 20. august 2019