Stensby møllebæk stier

Stisystemet består af fire forbundne, markerede stier, der til sammen giver mulighed for at gå ture på en strækning svarende til knap 10 kilometer fra Stensved i nord til Stranden i syd. Der er tre indfaldsveje til stierne: ved Sportsplads i Stensved, markvej overfor Femhusevej og Stensby Møllesø/Mallings Kløft. I forbindelse med indfaldsveje er opstillet formidlingsskite som fortæller områdets kultur- og naturlandskabet.

Om stensby Møllebæk Stier

I 2007 åbnede Stensbygaard i samarbejde med Vordingborg Kommune, en hidtil rørlagt strækning af Stensby Møllebæk nord for Mallings Kløft, for at styrke havørredernes ynglemuligheder. Det er lykkes, og bækken er en yndet yngleplads for havørrederne.

I 2013 åbnede Stensbygaard for Stensby Møllebæk Stier for at give gående mulighed for at kunne følge den åbne bæk længere nordpå for Mallings Kløft end hidtil samt at opleve det varierede natur- og kulturlandskab som kendetegner området.

At realisere Stensby Møllebæk Stier skete på baggrund af økonomisk støtte fra Vordingborg Kommune, LAG-Vordingborg, Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet og Miljøministeriets pulje ”Lokale grønne partnerskaber”. Det praktiske arbejde med anlæg af nye broer og trappe, samt opbygning af balancebane blev udført af Vordingborg Kommunes enhed ”Leg og Natur” i samarbejde med kommunens Natursekretariatet. Anlæg og udvidelse af P-pladser og stier er udført af entreprenør Rene Korsholm Nielsen i samarbejde med Stensbygaard’s ansatte.

Stensby Møllebæk stier er udviklet og planlagt af landskabsarkitekt Anja Boserup Qvist fra Absolut Landskab i samarbejde med Marie Riegels Melchior fra Stensbygaard.