Historie

Land- og skovbrugsejendommen Stensbygaard opstod i 1872, da ejendommene ” Vrangsgaarde” og ”Stensby Mølle” blev sammenlagt, disses bygningerne nedrevet og nye avlsbygninger og beboelser opført, samlet på ét sted. Det var P.N. Malling, som stod for Stensbygaards opførelse, hvis jord havde været i familiens eje siden 1774.

Den eneste bevarede bygning fra ejendommen Stensby Mølle er ”den Gamle Lade”. En stor hvidkalket, stråtækt bygning, beliggende ved Stensbyvej i Mallings Kløfts nord-østlige hjørne. I Mallings Kløft kan man endnu ane resterne af de oprindelig fem vandmøller, hvor vandet blev genbrugt på sin vej fra landevejen til stranden og som sikrede Stensby Mølles drift.

På Stensbygaards jord findes resterne af et gammelt voldsted. ”Forliget i Stensby” blev underskrevet 7. Juni 1238 mellem Valdemar Sejr og tyske ridderordens mestre, hvorved det egentlige Estland atter kom under Danmarks krone.

Stensbygaard hovedbygning og avlsgårdsanlæg er opført efter tegninger af landbrugsbygningsarkitekt August Klein. Tegninger af avlsgårdsanlægget kan ses i Kleins bog Tegninger til landbrugsbygninger fra 1876. I dag står avlsgårdsanlægget nærmest intakt som ved dets opførelse. Kun få ændringer er blevet foretaget for at tilpasse bygningsmassen til skiftende tiders landbrugsdrift.

Stensbygaard havde i begyndelsen af 1900-tallet skiftende ejere. I 1923 blev Stensbygaard købt af shippingmanden A. E. Reimann (1889-1956). Ejendommen er fortsat i familiens eje.

Siden 1925 har gården endvidere været hjemsted for A/S Motortramp.

Kontakt