Land og skovbrug

Ejendommen ligger smukt på Sjællands sydligste kyst og strækker sig fra Stensved mod nord til Kalvestrømmen mod syd.

Stensbygaard består af ca. 260 ha landbrugsjord og engarealer samt ca. 160 ha skov. Dyreholdet består af ca. 25 moderfår af racen finsk finuld til afgræsning af vedvarende græsarealer.

I landbruget, som er bortforpagtet, dyrkes primært byg, hvede, raps og frøgræs. Siden 2011 er store dele af landbrugsjorden samt engarealer bortforpagtet til Rosenfeldt Gods ved Vordingborg.

Skoven er opdelt på 6 skove, der ligger spredt på landbrugsarealet. Skovene drives som produktionsskov. Her produceres højkvalitetsprodukter til konstruktion, møbelindustri samt cellulosetræ og flis til lokale varmeværker. Skovene er siden 2020 PEFC-certificeret. 

Kontakt