Land og skovbrug

Ejendommen ligger smukt på Sjællands sydligste kyst og strækker sig fra Stensved mod nord til Kalvestrømmen mod syd.

Stensbygaard består af ca. 260 ha landbrugsjord og engarealer og ca. 160 ha skov. Dyreholdet består af ca. 20 moderfår af racen finsk finuld til afgræsning af vedvarende græsarealer. I landbruget, som er bortforpagtet, dyrkes korn, frø og sukkerroer. Vedvarende græs udlejes til græsning. Skoven er opdelt på 6 skove, der ligger spredt på landbrugsarealet. Skovene er fredskov og består overvejende af ældre løvskov, som igennem en årrække er blevet drevet med stor vægt på selvforyngelse. Siden 2011 er store dele af landbrugsjorden samt engarealer bortforpagtet til Rosenfeldt Gods ved Vordingborg.

Kontakt