Ride reglement

REGLEMENT FOR RIDNING PÅ AREALER TILHØRENDE STENSBYGAARD

 • Ridning er tilladt på det udleverede kort angivne veje i Skåningvænge, Ravneskoven og Store Fredskov.
 • Det er ikke tilladt at ride på marker, hverken før eller efter høst.
 • Ridning gennem avlsgårdsanlæg er forbudt.
 • Ridning på Stensbygaards arealer foregår i gangarten skridt, trav, tölt og pas.
 • Al ridning foretages på en hensynsfuld måde overfor natur, skovens øvrige publikum samt skovarbejde.
 • Ridning skal foregå i vejenes side- eller midterrabat.
 • Ridning må kun foregå i tidsrummet fra kl. 07.00 til solnedgang.
 • Ved skiltning om jagt ved skovenes indfaldsveje, er ridning forbudt. Vær opmærksom på, at der kan være bukkejagt i skovene i perioden 16. maj – 15. juli.
 • Gyldigt ridekort skal altid medbringes ved ridning på Stensbygaards arealer.
 • Rytter skal legitimere sig på anfordring.
 • Adgang og ridning på arealer tilhørende Stensbygaard sker på eget ansvar.
 • Det anbefales at bære ridehjelm.
 • Stensbygaard forbeholder sig ret til midlertidigt at begrænse færdselsretten for ryttere i tilfælde af jagt, intensivt skovarbejde, tøbrud m.m.
 • Overtrædelse af reglementet kan medføre inddragelse af ridekort samt bortvisning.