Stensbygaard er taknemmelig for at have fået mulighed for at forbedre tilgængeligheden til sine skove og færdselen i mellem disse gennem etablering af Stensby Møllebæk Stier. Det giver endvidere mulighed for at kunne afvikle udeskole. For at oplevelsen i den sammenhæng bliver god for både lærer og elever, opfordres der til at nedenstående praktiske information læses grundigt og de udstukne retningslinjer følges.

Meld din ankomst

For at der ikke opstår sammenfaldende ture/udflugter for større grupper, bedes grupper på 15 personer eller derover melde deres ankomst til Stensbygaard. I forespørgselen bedes oplyst hvem du/din organisation er, hvor mange der vil deltage i turen/udflugten , hvor du/I ønskes at færdes og hvad formålet med turen/udflugten er.

Forespørgslen sendes enten per mail til: stensbygaard@stensbygaard.dk eller med posten til: Stensbygaard A/S, Stensbyvej 52, 4773 Stensved

Parkering

Sportspladsen i Stensved

På den offentlige P-plads i forbindelse med Stensved Sportsplads, er der mulighed for bus- og bilparkering. Der skal påregnes 30 min. gang til Kong Valdemars Jagtslot og 45 min. gang til Balancebane og 60 min. gang til Stensby Møllesø.

P-plads v. Søskoven

Parkeringspladsen er dimensioneret til 2 personbiler. Ved parkering af cykler, skal disse parkeres således at de ikke spærrer for færdslen på markvej, som benyttes hyppigt i forbindelse med gårdens drift. Der er ikke mulighed for busparkering. Evt. busparkering skal aftales på forhånd med Stensbygaard. Kontakt Marie Riegels Melchior tlf. 23707974, e-mail: stensbygaard@stensbygaard.dk.
Herfra er der 5 min. gang til Balancebane og 15 min. gang til fortidsmindet ”Kong Valdemars Jagtslot” og Stensby Møllesø.

P-plads v. Stensby Møllesø

Parkeringspladsen er dimensioneret til 8 personbiler. Ved parkering af cykler, skal disse parkeres således at de ikke spærrer for færdslen på Stensbyvej eller på den tilstødende markvej mod stranden, som benyttes hyppigt i forbindelse med gårdens drift.
Busparkering henvises til vejrabatten på Stensbyvej for ikke at optage hele P-pladsen for andre brugere af Stensby Møllebæk Stier.

Færdsel

Al færdsel i forbindelse med Stensby Møllebæk Stier og Stensbygaard sker på eget ansvar og efter Naturbeskyttelseslovens regler. Der er ikke adgang til området før solopgang og efter solnedgang. Færdsel må alene ske på veje og stier. Det er forbudt at campere og tænde bål.

Færdsel i kreaturfolde, hvor der forekommer uaflåste klaplåger, er tilladt. Færdsel er på eget ansvar. Nogle dyr vil være nysgerrige og komme hen til folk, mens andre vil holde sig på lang afstand. Lad vær med at opfordre
eleverne til at være i direkte kontakt med dyrene. Forklar i stedet, at dyrene skal respekteres og derfor have ro til at græsse, som de vil. Vær opmærksom på klaplågerne, som passeres, er lukkede. Selv om det ikke umiddelbart er muligt at se græssende dyr, kan der godt være nogen!

Affald

Der er ingen opstillede affaldsspande langs Stensby Mølleæk stier eller ved P-pladserne. Alt affald bedes samlet sammen i egen medbragt affaldspose og bortskaffes i egen affaldscontainer. For at andre også skal kunne glædes ved at opleve naturen, bedes ingen smide eller efterlade affald i forbindelse med stierne. Opfordrer derimod gerne eleverne til at samle det skrald op, som de evt. møder på vejen, og gør dem på den måde til aktive deltagere i at passe og vise hensyn til naturen.

Toiletforhold

Der er ingen toiletter i forbindelse med Stensby Møllebæk Stier.

Påklædning

Oplevelsen af at være ude, bliver altid bedre, når man har det rette tøj på til vejret og forholdene, hvor man færdes. Flere lag kan derfor være en fordel, fordi det gør det muligt at tage noget på eller af, alt afhængig af vejret.
Godt fodtøj anbefales. Gerne både vandafvisende og skridsikkert.

For yderligere spørgsmål, kontakt

Stensbygaard A/S
Tlf. 55 38 60 02
E-mail: stensbygaard@stensbygaard.dk