Som led i etablering af Stensby Møllebæk Stier, er det et ønske at opfordre skoleklasser til at benytte stierne i forbindelse med udeskole undervisning og derigennem styrke elevernes lyst til at være ude og i bevægelse, samtidig med at de lærer at vise hensyn og passe godt på naturen.

Undervisningsmaterialet er bygget op som et idekatalog, den enkelte lærer kan tage afsæt i i forbindelse med forberedelsen af sin undervisning. I de enkelte tilbud er der taget udgangspunkt i stedets natur- og/eller kulturhistorie og der er i oplægget til undervisningens indhold taget udgangspunkt i en specifik målgruppe. Men det skal forhåbentlig ikke afholde fra, at tænke undervisningens tema over for andre målgrupper og dermed videreudvikle på idekataloget.

Husk også at læse om praktiske informationer i forbindelse med afholdelse af udeskole ved Stensby Møllebæk Stier.

God fornøjelse!