Stensby Møllebæk Stier

Det er en stor glæde at kunne fortælle, at Stensbygaard den 15. juni 2013 åbnede et nyt stisystem for gående i forbindelse med ejendommens skove og engarealer.

Stisystemet består af fire forbundne stier, hvor eksisterende stier forbindes med nye, og tilsammen skabes der mulighed for at gå ture på en strækning svarende til knap 10 kilometer fra Stensved i nord til Stranden i syd.

tierne er markerede og ved de tre indfaldsveje er opstillet formidlingsskilte, som fortæller om, hvad der kan opleves i de pågældende områder.

Vand, fisk og kulturhistorie

For over hundrede år siden var vandet på Stensbygaards jorde afgørende for mølledriften på den nu nedlagte gård, Stenby Mølle. I vinterhalvåret var møllegårdens fem vandmøller aktive med at male korn. I dag er der af møllerne kun sparsomme rester tilbage, som kan ses fra det af lokale, velkendte udflugtsmål, Mallings Kløft, hvorigennem Stensby Møllebæk snor sig.

I 2007 åbnede Vordingborg Kommune og Stensbygaard, en rørlagt strækning af Stensby Møllebæk nord for Mallings Kløft, for at styrke havørredernes ynglemuligheder. Det er lykkes, og bækken er en yndet yngleplads for havørrederne.

Med åbning af Stensby Møllebæk Stier bliver det muligt at kunne følge bækken længere nordpå end hidtil og samtidig opleve områdets enestående natur- og kulturlandskab, herunder den aktive landbrugs- og skovdrift og fortidsmindet ”Kong Valdemars jagtslot”, hvortil der ikke tidligere har været offentlig adgang.

Fortidsmindets historie går tilbage til Middelalderen og til den gang Valdemar Sejr (1170-1241) og Valdemar ”Atterdag” (1340-1375) regerede Danmark.

Med åbningen af Stensby Møllebæk Stier, bliver ”Kong Valdemars jagtslot” del af Vordingborg Kommunes Fortidsmindeguide. I den forbindelse har Vordingborg Kommune gjort det muligt at opstille et formidlingsskilt, som fortæller fortidsmindets historie.

Et bidrag til attraktive levevilkår på landet

Det er håbet at stierne kan bidrage til at skabe attraktive levevilkår på landet og give offentligheden gode oplevelser i det natur- og kulturlandskab som kendetegner Stensbygaard.

Med Stensby Møllebæk Stiers etablering er der derfor lagt vægt på tre ting:

  • at appellere til aktiv brug af naturen at forbedre
  • tilgængeligheden
  • at forbedre tilgængeligheden
  • at øge indsigten i områdets natur- og kulturhistorie

På en gåtur ad Stensby Møllebæk Stier vil dette kunne opleves gennem Søskov stiens balancebane, hvor store som små kan lade sig udfordre af de opstillede naturmaterialer i skovbunden, etableringen af en ny trappe for enden af Mallings Kløft, og opstillingen af formidlingsskilte som fortæller om blandt andet vandets historie i området, Stensbygaards land- og skovbrug, og fortidsmindet ”Kong Valdemars jagtslot”.

Stensby Møllebæk Stier lægger op til ude-skole

Udover opsætningen af formidlingsstandere i forbindelse med Stensby Møllebæk Stier, er der også udviklet et idekatalog over undervisningsemner for de folkeskolelærer, der gerne vil afholde såkaldt ”ude-skole”. Se idekataloget for undervisningsmaterialet ved at klikke her.

De har gjort det muligt

Realiseringen af Stensby Møllebæk Stier er blevet muligt takket være økonomisk støtte fra Vordingborg Kommune, LAG-Vordingborg,Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet og Miljøministeriets pulje ”Lokale grønne partnerskaber”.

Det praktiske arbejde med anlæg af nye broer og trappe, samt opbygning af balancebane er udført af Vordingborg Kommunes enhed ”Leg og Natur” i samarbejde med Natursekretariatet.

Anlæg og udvidelse af P-pladser og stier er udført af entreprenør Rene Korsholm Nielsen (Langebæk) og Stensbygaard’s medarbejdere.

Stensby Møllebæk stier er udviklet og planlagt af Absolut Landskab (København) ved landskabsarkitekt Anja Boserup Qvist i samarbejde med Marie Riegels Melchior fra Stensbygaard.

Stensby Mølle Bæk Stier oversigtskort

Klik på kortet for se det i stor udgave

Tekst  |  Info: Indtast noget indhold i textarea i Tekst element, tak.